Уебинар на тема кръгова икономика, организиран от Иновация Норвегия

17-06-2020 15:33

На 25.06 Иновация Норвегия организира уебинар на тема кръгова икономика, в рамките на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. 

На събитието ще бъдат разгледани възможности за финансиране по ФМ на ЕИП и НФМ за иновативни проекти свързани с кръговата икономика. Ще бъдат споделени успешни инициативи по европейски проекти по темата и ще бъдат разгледани  различни  бизнес модели и индустрии. В целевата група за уебинара попадат европейски компании и изследователски институции, които могат да бъдат кандидати или партньори по проект насочен към развитие, иновации и изследване.

Крайният срок за регистрация е 24.06. Повече информация за събитирто и това как да се регистрирате за участие, можете да откриете на интернет страницата на Иновация Норвегия