Светът, в който нашият път определя тяхната съдба. Или как грижата за птиците може да бъде кауза и смисъл в живота

Милена, Роджър и Ирина
Милена, Роджър и Ирина
Природолюбители в действие
Природолюбители в действие
02-07-2021 11:39

Екологичните сдружения изиграват важна роля за промените в България от края на 80-те години на миналия век. Натрупана е гражданска енергия, която, поради съществуващи пречки и забрани за организиране, не може да доведе до съвместни инициативи за промени в обществения живот. Грижата за природата е възможност активните хора да застанат заедно в името на обща кауза и да поискат промяна. Една от създадените по това време организации е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), което наскоро празнува 33-тия си рожден ден. По този повод, а и във връзка с проектите на дружеството, подкрепени от Финансовия механизъм на ЕИП, се срещаме с Ирина Матеева, отговорник европейски политики, Милена Иванова, отговорник комуникация и кучето Роджър.

Защо е важно да има такова дружество? България е дом на 420 вида птици, 14 от които са застрашени. Оттук преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа – Виа Понтика. Освен чисто изследователския интерес, важно място има и съжителството на човека и птиците, състоянието на природните резервати и регулярното преброяване на птиците. Подобни теми събират учени и любители край Атанасовското езеро около идеята за изграждане на изкуствен остров, който да улесни гнезденето на птиците там и да ги предпази от хищници.

Трийсет години по-късно, от септември 2019 г., БДЗП работи по проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Фокусът на дружеството може да са птиците, но проектът залага много на работата с хората. „Идеята за проекта дойде, за да се даде на хората познание и увереност, че те също могат да направят нещо. Те да отстояват своите граждански права – идеята за гражданското общество, такова, каквото то би трябвало да бъде. Ние разчитаме на добрата воля на хората. На доброволците. На тези които обичат каузата природа и искат да й помогнат. Независимо от професия и възраст“, разказва Ирина, която води курсовете и е главен координатор на проекта.

Пандемията от корона вирус наложи промяна в подхода за обученията – голяма част от дейностите се случват във виртуална среда, като записи от всички курсове се публикуват в youtube канала на БДЗП. Темите включват екологично законодателство и прилагането му, както и курс за наблюдение на птици, включително чрез приложението за локализиране на птици SmartBirds Pro. Така проектът ще достига до още хора във времето и ефектът далеч ще задмине заложените цели.  Изводите са, че макар чрез интернет обученията да достигат до повече хора, провеждането на дискусии и създаването на общност са възможни само при живото общуване. Все пак, разхлабването на мерките ще позволи физическото провеждане на част от събитията преди края на проекта през септември 2021 г.

Мащабите на ефекта от свършената работа далеч надхвърлят бюджета на проекта – близо 140 000 евро. Ето какво казва Ирина по темата: „Хората са важни. Има много неща, които могат да се случат без пари, стига да си намерил правилните хора. Трябва да им идва отвътре. Финансирането е много важно, но не е основното. Неправителствените организации обикновено работят с малко хора, работата е несигурна, защото финансиране от държавата за подпомагане на природозащитни организации в обществена полза няма. Няма такава политика. Ние търсим проекти, дарители, търсим финансиране на нашата дейност. Въпросът е да подходиш към хората и да намериш за всекиго по нещо, с което да се включи и помогне.“

По настоящия проект започва и една от най-мащабните дейности на дружеството – новото издание на Атлас на гнездящите птиците в България. Предишното е от 2007 г. и вече е библиографска рядкост. Благодарение на приложението SmartBirds Pro и активна мрежа от доброволци, новото издание обещава да е още по-изчерпателно и интересно. Очакваме то да излезе през 2025 г., като според финансовите възможности може отново да има и хартиена версия.

Какво още предстои по инициативата „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“? В края на август, обучаваните да наблюдават птици ще се съберат край Атанасовското езеро. А в началото на септември ще се проведе среща на обучаваните по екологично законодателство. „Наблюдението на птици е малко индивидуално занимание. Не се препоръчва сам, но до 4 души е чудесно,“ споделя опита си Ирина. След това идва моментът на споделянето и там се включват SmartBirds, Facebook и YouTube.

Каузата и призванието, наречени БДЗП, определят още една важна роля на сдружението – да бъде свързващото звено между хора и институции, работещи в името на птиците. „Ние искаме да помогнем на институциите да свършат по-добре работата си,“ смята Ирина и допълва, че колкото повече гражданите не си мълчат и подават сигнали, толкова по-голям шанс има да бъдат чути и да бъде задвижено колелото.

През последните 10 години БДЗП изпълни още няколко проекта, подкрепени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, чрез програми за околна среда и неправителствения сектор. Сред тях е т.нар. „Мониторинг на обикновените видове птици“ – европейска инициатива за наблюдение на обикновените видове птици и тяхната популация. За България той започва през 2004 г. и продължава и до днес. Благодарение на него разбираме какъв е ефектът върху птиците от политиките в областта на земеделието. И тук от съществено значение е активното участие на доброволци. На всеки участник е определена площадка с размер 1 кв. км, която е случайно избрана от компютър. Квадратът се посещава да пъти годишно – между 15.04 и 15.05 и от 15.05 до 15.06. Той се обхожда по специален маршрут и се изброяват всички видове птици по брой и вид, след което се указват на картата. Взимат се данните за територията на цяла България и след  това със статистически методи за оценка на популация се изчислява тенденцията. За да има представителност, е много важно в процеса да се включат повече хора.

Друг проект обръща внимание на белия щъркел – една от най-популярните и обичани птици в България. Отново разчитаме на платформата SmartBirds, в която се нанасят данни за броя гнезда и обитателите им. Ирина споделя за проекта: „Системата работи. Ако дадем правилното послание на хората и кажем от какво точно имаме нужда, ще се намерят хора, които да помогнат.“

И още малко история за финал – през 1992 г. БДЗП е прието като представител за България в най-старата международна организация за опазване на птиците – BirdLife International. Заслужено признание за годините труд и всеотдайна грижа. Така мислят и действат хората в дружеството. Води ги принципът – „Грижим се за птиците, защото ни е грижа за бъдещето.“ Ще се радват и вие да им подадете ръка. Може да го направите, като станете член на БДЗП и се присъедините към Дружеството или ако подпомогнете работата му с дарение.

Проектът „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ се изпълнява от Българското дружество за защита на птиците с финансова подкрепа в размер на 123 129 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е повишаване капацитета на НПО и граждански групи за участие в процеса на вземане на решения и издаване на нормативни актове, свързани с природата и биоразнообразието. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.