Стартират преговорите за нов програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

23-06-2021 10:18

"Финансовият механизъм на ЕИП и Норвегия представлява не само важен принос за икономическото и социално развитие на 15-те страни членки, но осигурява добри възможности за развитие на нашето двустранно сътрудничество с тези държави." Това заяви Министърът на външните работи на Норвегия Ине Ериксен Сорейде. Португалия - настоящият председател на Съвета на ЕС информира, че преговорите за нов програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия биха могли да стартират през месец юни. Норвегия назначи делегация, оглавявана от посланика на Норвегия в ЕС Ролф Ейнар Файф.

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвегия представлява доброволен принос, който цели да допринесе за намаляване на икономическите и социални неравенства в ЕИП. За Норвегия това е важна база относно приноса и за следващия програмен период. Грантовете следва да бъдат таргетирани към сфери от общ интерес и базирани на опит от предходните периоди на финансиране.

"Целите на Европейския зелен пакт са от стратегическо значение, както за ЕС, така и за Норвегия и ще има засилен фокус към приноса в тази област в следващия програмен период." Заяви още г-жа Ериксен Сорейде.

"От съществено значение за Норвегия е грантовите схеми на ЕИП и Норвегия да бъдат базирани на фундаментални стойности като демокрация, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Норвегия ще следи дали тези основополагащи изисквания касаещи върховенството на закона и демокрацията са залегнали в текста на споразумението с ЕС. Подкрепата за гражданското общество беше важен компонент в грантовите схеми до момента. Планираме да увеличим размерът на финансирането на този компонент в следващия програмен период." Добави още г-жа Ериксен Сорейде.

Министерството на външните работи анализира резултатите, реализирани с помощта на грантовите схеми на ЕИП и Норвегия на годишна база.

Публикуван е годишния доклад за 2020 г., който показва, че се изпълняват 1600 проекта. Норвежки партньори участват в почти половината от тези проекти.

Ще бъдат проведени паралелни преговори за тарифни квоти и други усъвършенствания на търговския режим за риба и рибни продукти към ЕС.

  • Чрез грантовите схеми на ЕИП и Норвегия страните членки на ЕИП Норвегия, Исландия и Лихтенщайн допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа и за укрепване на сътрудничеството между Европейските държави;
  • 2,8 милиарда евро са разпределени сред 15 държави членки на ЕС по грантовите схеми за периода 2014-2021 г. Норвегия осигурява над 97 % от това финансиране, останалата част се осигурява от Исландия и Лихтенщайн.

Източник: Уебсайт на Норвежкото правителство - https://bit.ly/3j5Hsi8