Стартира фондът за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г.

В Брюксел днес бе даден официално стартът на Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Фондът за регионално сътрудничество (ФРС) и Фондът за младежка заетост, който стартира през 2017 г., са част от Глобалния фонд за регионално сътрудничество, по които страните донори - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят 100 млн. евро за изпълнението на проекти за транснационално сътрудничество и създаване на европейски мрежи, които допринасят към решаване на тематични/хоризонтални европейски предизвикателства.

Фондът за регионално сътрудничество е с бюджет от 34,5 млн. Евро и ще финансира проекти за транснационално и регионално сътрудничество в приоритетните сектори на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. чрез обмен на знания, опит и добри практики в разработване и прилагане на политики, както и в изграждане на капацитет на институциите. Основно изискване към проектите ще бъде да включват участници от поне 3 страни, като поне 2 от страните бенефициенти и поне 1 от гранични за тях страни, в т.ч. Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

Фондът се управлява от полската компания Екорис. Срокът за кандидатстване е 01.07.2018 г.

Подробна информация за Фонда можете да намерите на: https://eeagrants.org/regionalcooperation

Покана за кандидатстване: ТУК

Кандидатствайте тук: https://www.egregsystem.info/regionalcooperation/