Становище на Националното координационно звено по повод на зачестили публикации за връзка на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП с проекта на Национална стратегия за децата

03-06-2019 10:14

Във връзка с широкия обществен отзвук след публикувания за обсъждане и впоследствие оттеглен, проект на Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г., както и поради погрешните интерпретации за неговата връзка с изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България, в качеството ни на Национално координационно звено, бихме искали да направим някои разяснения, предоставяйки Ви следната информация:

  • Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия съществуват от 2004 г., като част постигнато споразумение между Европейската комисия и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Чрез него се осигурява достъп на трите държави до вътрешния пазар на ЕС срещу ангажимент за техен принос за постигане на целите на кохезионната политика и намаляване на социално-икономическите различия в Европа;
  • Република България е бенефициент на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия от 2007 г. В рамките на три периода на финансиране (2007-2009 г., 2009-2014 г. и 2014-2021 г.), на страната ни е предоставена финансова подкрепа в размер на общо 378.2 млн. евро;
  • Финансовата подкрепа е предоставена в значими за страната ни сфери, като здравеопазване, околна среда, енергетика и възобновяеми енергийни източници, иновации, култура, деца и младежи от уязвими групи, правосъдие и вътрешни работи и др. Изпълнени са знакови проекти като реконструкция на Римския стадион в Пловдив и изграждане на Музей за съвременно изкуство в София, доставка на високотехнологична апаратура за всички неонатологични отделения в страната, вкл. кувьози за недоносени бебета, ремонт на 10 места за лишаване от свобода в съответствие с международните стандарти, изграждане на четири младежки центрове и ремонт на 68 детски градини и много други;
  • Не съществува връзка между Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия и разработването на Национална стратегия за детето;
  • В раздел „Документи“ на нашия сайт, можете да намерите полезни брошури с много снимки и информация за резултатите от досегашната ни работа и предстоящите области на подкрепа.