Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, Фонд Активни граждани България

18-06-2019 17:27
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ публикува списъка на всички одобрени кандидати в рамките на първия конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г.

Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, е част от Фонд Активни граждани България. Целта на програмата е да спомогне за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Стипендиантската програма се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и ще продължи шест години. Повече информация, както и пълен списък на одобрените участници в Стипендиантската програма можете да откриете на сайта на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.