С подадени 6 проекта от български организации, България е сред 4-те най-активни държави по програмата за социално включване и достойни условия на труд

07-05-2019 11:45

Photographer: iStockphoto

Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ финансирана по Норвежкия финансов механизъм стартира през 2018 година в 11 европейски страни. Целта на Програмата е укрепване на тристранното сътрудничество между работодатели, служители и публични органи и насърчаване на достойните условия на труд. Програмата подкрепя социалния диалог и допринася за по-добрата подготовка на страните-бенефициенти при посрещането на предизвикателствата възникнали в резултат на високите нива на безработица, както и за установяването на практики, подпомагащи достойните условия на труд съвместно с норвежките партньори. Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ е Иновация Норвегия.

61 заявления бяха подадени в резултат на поканата за набиране на проектни предложения насочени към укрепване на тристранното сътрудничество между организациите на работодателите, синдикатите и публичните органи, насърчаване на достойния труд и улесняване на достъпа до пазара на труда.

0,6 милиона евро са заделени за проекти на социални партньори в България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Повечето заявления (22) бяха подадени от социални партньори в Полша, докато Литва представи седем, а Латвия, Румъния и България - по шест. Словашки социални партньори взеха участие в пет заявления, четири естонски, хърватски и малтийски и словенски организации подадоха по едно заявление.

Като цяло броят на заявленията е по-нисък от очакваното, в резултат на което се очаква публикуване на нова покана за представяне на предложения в страните с малко или никакви подадени заявления, вкл. и в Кипър.

При необходимост от повече информация можете да се свържете с Програмния оператор - Иновация Норвегия на e-mail адрес:    

decentwork@innovationnorway.no

или да посетите официалния уеб сайт на програмата:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/