Резултати от проект "STRONG", програма "Социален диалог - достойни условия на труд", Норвежки финансов механизъм.

19-11-2020 13:10
На страницата на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - https://bit.ly/36LNa0U можете да откриете резултатите от проект "STRONG" на тема социален диалог и доброволно решаване на спорове в Норвегия и България. Партньори по проекта са Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българската бизнес група (Norwegian-Bulgarian Business Group).
Официалното представяне на направените проучвания и разработения наръчник ще се случи на онлайн информационен ден в Google Meet на 26 ноември 2020 г., 10.00 ч на следния линк https://meet.google.com/afq-erxi-yne.
Проектът се изпълнява с подкрепата на програма "Социален диалог - достойни условия на труд" по Норвежкия финансов механизъм.