Публикувани са програмните споразумения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

24-07-2018 16:28

В раздел документи на сайта вече са публикувани сканирани програмните споразумения по следните програми:

- "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"

- "Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

- "Опазване на околната среда и климатични промени"

- "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество"

- "Правосъдие"

- "Вътрешни работи"