Презентации от събитието "Проекти с истории"

05-10-2022 10:19

Повече от 70 души се включиха във виртуалното събитие "Проекти с истории", което се проведе на 29.09. Те научиха как самотно живеещи възрастни хора с хронични заболявания получават медицинска грижда, за правото на детство на децата мигранти в България, за правото на достъп до правосъдие на хора от уязвими групи, за технологични иновации, грижата за околната среда и още много теми.

Презентациите на участниците в събитието можете да изтеглите тук: https://bit.ly/3SYAryo

Списък на представените проекти:

1. България и Норвегия пеят – Фондация „ДАРБИ“
2. Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания – Български червен кръст
3. Подкрепа за бъдеще – Каритас София
4. Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със
специален фокус върху жени, деца и ромската общност – Национално бюро за правна помощ
5. Представяне на инициативата Romapolicylab.org – Фондация „Институт Отворено общество“
6. Екодоза Савекс – големият ефект на малките размери – „Фикосота“ ООД
7. Живей в кръговрата! Разреши проблема! - ЧОУ "Образователни технологии"
8. Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в Община Варна – Община Варна