Предстоящ уебинар по програмата за развитие на бизнеса

26-08-2020 09:48

На 1.09.2020 г., Иновация Норвегия, оператор на програма "Развитие на бизнеса, иновациите и МСП", ще проведе информационен уебинар. Събитието е във връзка с втората процедура за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ и ще продължи от 11.00 до 14.00 часа българско време. Работният език е английски, като подробна програма и форма за регистрация можете да откриете тук: https://bit.ly/31rrG82 

Сред темите на събитието са: 

  • Критерии и методология за оценка,
  • Очаквани резултати от проекта и индикатори,
  • Регламент за държавните помощ, приложим във връзка с обявената процедура,
  • Бизнес план,

Подробен бюджет за дейностите

Краен срок за регистрация: 1.09.2020 г., 9.00 часа

Краен срок за подаване на проекти: 30.09.2020 г.