Представяне на програмата за култура в рамките на събитие във Варна

04-07-2018 09:41

На 28.06.2018 г., за първи път във Варна, Областният информационен център представя отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“ „Творческа Европа“ и предстоящи по „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.  

По Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., ще се разпределя бюджет в размер на 185 468 000 евро. Тя е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Програмата беше представена от Добрина Милушева и Михаела Манолова.

Бюрото на Програма „ТворческаЕвропа“ в България има два офиса – Медия и Култура, бюджетът на  програмата е значително увеличен на 1 милиард 460 милиона евро в сегашния програмен периода 2014-2020г. Програма Творческа Европа подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, които обхващат културни организации от различни държави и могат да включват: Трансгранично споделяне на произведения на изкуството чрез отпускане или заемане, международни турнета и изложби, международен обмен, както и удължен престой и пребиваване, съвместни продукции, турнета и представления между културни организации от различни държави, съобщи Мирена Станева

Третата програма, която се представя на конференцията е „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и е с бюджет 10 000 000 евро за периода 2018 - 2024г. Сферите на подкрепа са: управление, опазване и консервация на културно наследство; дигитализация; културно предприемачество; развитие на публики; международно културно сътрудничество и обмен. Допустими кандидати по програмата са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации, НПО. Програмата беше представена от Петър Марков, Началник отдел „Европейски програми и проекти“, и Пламен Панов, главен експерт в Отдел „Европейски програми и проекти" на Министерство на културата.