Поредицата от обучения по екологично законодателство организирани от Българско дружество за защита на птиците продължават в София, Варна и Свищов

05-03-2020 09:33

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира поредица от обучения по екологично законодателство в рамките на проект „Граждани за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

Обученията могат да се проследят и на живо във фейсбук.

Повече информация на сайта на БДЗП