Покана по Програма "Социален диалог - достойни условия на труд"

13-09-2021 12:08

Обявена е Покана за България по Програма "Социален диалог - достойни условия на труд", която е част от Норвежкия Финансов Механизъм. Ще бъде проведен и Уебинар с цел разясняване на кампанията.

Цел на Програмата:

Укрепване на тристранното сътрудничество между работодатели, служители и публични органи и насърчаването на достойни условия на труд в сътрудничество с Норвежки партньори.

Финансиране:

Бюджетът на последната обява за проектни предложения в България възлиза на 310 000 Евро. Грантовата подкрепа за проект е между 20 000 и 100 000 Евро. Максималната грантова помощ за проект е 90% от общо допустимите разходи. 

Кой може да кандидатства:

Програмата е насочена към  работодателски организации, профсъюзи и други организации и публични органи и институции, които имат за цел в рамките на своя мандат насърчаване на справедливи и достойни условия на труд или тристранен диалог. Друг тип организации като бизнес асоциации, неправителствени организации, образователни и изследователски институции, работещи в сферата на социалния диалог и достойните условия на труд, могат да участват в Програмата като партньори по проект. Кандидатите и техните партньори следва да бъдат конституирани като юридически лица в страната - бенефициент или в Норвегия.

Какво е допустимо за финансирано:

Финансирането е допустимо за проекти, подкрепящи социалния диалог, подобряващи практики за достойни условия на труд и улесняващи достъпа до заетост.

Краен срок:

16 Декември 2021 г., 13:00 ч.

Онлайн Уебинар:

Уебинар, посветен на третата Покана за проектни предложения ще бъде проведен на 17 Септември 2021 г., от 10:30-12:30 ч.

За повече информация, моля посетете сайта на Иновация Норвегия: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork