От младежи за младежи, с ентусиазъм и подкрепа

Бояна, Моника и Весела пред младежкия център
Бояна, Моника и Весела пред младежкия център
Младежките инициативи винаги са резултат от добра работа в екип
Младежките инициативи винаги са резултат от добра работа в екип
14-09-2021 14:08

Младежкият център това е място и още по-важно младежкият център това са хората, които дават живот и изпълват мястото със смисъл. Всичко започва преди около 10 години, в резултат на доброто партньорство между Министерство на образованието и науката и Съвета на Европа. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн оказват финансова подкрепа и след конкурс са избрани първите проектите на четири общини: Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Следват няколко години на активни строителни и ремонтни дейности, като едновременно с това се оформят екипите във всеки център. Управител, младежки работник и образователен медиатор – това е ядрото, но разчитат много на психолози и други специалисти. Важна е и подкрепата, която оказват общините по места.

За да разкажем по-добре историята си говорим с Весела, Моника и Бояна от центъра в Стара Загора. Весела и Моника са част от екипа от самото начало през 2014 г. „Започнахме заедно след конкурс за младежки работници и ромски медиатори. Екипът в центъра определено няма стандартните колегиални отношения, защото прекарваме изключително много време заедно. Освен това, работата е много динамична и сме в един постоянен тиймбилдинг.“ Бояна се присъединява преди близо 2 години вече със сериозен стаж в образователните дейности “Имах комфорта да работя с младежи, но все още чувствам онази здравословна неувереност, която те кара да се питаш къде си и какво можеш да подобриш.”

Какво прави един младежки център и защо е важно то да се случва?

Весела: Откриването на сградата беше година и половина, след като бяхме започнали да работим с младежи и организираме инициативи. Младежкият център не е сградата, а хората, които случват дейностите. Крайният потребител идва заради хората, не заради сградата, защото  хората успяват да ги привлекат и задържат.

Моника: Идеята на ММЦ е да работи на много нива – местно, национално, международно. Понякога при нас идват и родителите.

Какво се промени през годините и кога дойде признанието за младежкия център?

Весела: Общината с годините припозна значението на ММЦ и в момента имаме огромна свобода и доверие, което са ни гласували, с разбирането че ние правим смислени и стойностни неща, от полза за младите хора. Имаме свободата да правим всички дейности и да ползваме наличните ресурси на общината.

Прекъсваме я за кратко, което не е лесно, но тук е моментът да разкажем, че през 2017 г. Младежки център Стара Загора получи сертификата за качество на Съвета на Европа - международно признание за положените усилия. Изискванията са много сериозно и подробно описани в групи от 15 критерия. Те отразяват не само материалната база, а обръщат много сериозно внимание на философията и дейностите в центъра. Сертификатът се издава след проверка на място от комисия на Съвета на Европа, като този процес се повтаря всеки 3 години. Едва 14 младежки центъра в Европа са успели да покрият високите критерии и не крием гордостта си, че 2 от тях са български – в Стара Загора и Пловдив.

Една от основните дейности на младежкия център да е да помага на младежи от уязвими групи. Създаването на сигурно място, където могат да бъдат себе си и да станат част от интересни и полезни образователни процеси е само част от дейностите в тази посока.

Моника: Чувствам се горда от това, че младежите от обособения ромски квартал знаят и са свободни да дойдат в квартала и те идват и питат за зала или събитие. Тази връзка с тях и това да бъдем познати за мен е много важно.

Весела: Единият ден си в махалата и говориш с родители, които не пускат децата си на училище, а на следващия си на конференция на Съвета на Европа и трябва да си адекватен и на двете места, което е огромно предизвикателство. Това е школовка, практически, административен опит и умението да си медиатор между младите хора, да чуваш техните идеи и потребности и да ги предаваш на хората, които стоят зад бюро от 9 до 17 часа.

 

В момента 4 нови центъра са в процес на създаване (строителство, ремонт и събиране на екипи) – Перник, Габрово, Бургас и Монтана. Паралелно с това, другите 4 центъра започнаха нови проекти за разширяване на дейностите. Освен нови помещения, оборудване и функционалности, планирано е и разширяване на дейностите към малките населени места

2020 г. беше много важна за младежките центрове поне поради 2 причини. Първо, 4 нови центъра вече са в процес на създаване (строителство, ремонт и събиране на екипи) – Перник, Габрово, Бургас и Монтана. И второ – вече съществуващите 4 центъра направиха важна крачка напред с подписването на проекти за разширяване на дейността. Нови помещения, нови дейности и включване на младежи в по-малките населени места в съответните общини. Това вече се случва.

Весела: Целта е да има място за дейности привличащи младежи. Липсва до сега голяма зала, в която да се случват неща. Наличните зали са малки, а това ще е голямо отворено пространство. Ремонтът вече е започнал и се очаква да приключи до края на годината. В същото време, са положени основи групите от малките населени места, които имат интерес, ММЦ да бъде лоби за младежки инициативи по места, а не всичко да е инициатива на ММЦ. Що се отнася до малките общини, там първо срещаме една бариера, защото по-трудно се привличат за нашата кауза. Но веднъж минали отвъд, мога да кажа, че младежите по-лесно се ангажират и много успешно се получава ефект на разпространение на каузата младежки център.

Разбира се, помагаме си и с новите центрове, за да избегнат нашите грешки, което не значи, че няма да направят техните си. Не сме конкуренти, в това което правим. И винаги сме готови да споделяме опита си на години работа.

Как посреща младежкият център затварянията заради Корона вирус и възможен ли е виртуалният младежки център?

Весела: Никой не беше подготвен – един ден на работа, а на следващия онлайн. Ангажирането и задържането на младите хора, които вече са прекарали часове във виртуалното училище, да продължат да са във виртуална среда пред компютъра е много трудно. От друга страна, младежите имат нужда да си говорят и често остават дълго след събитието в създаденото  виртуално пространство.

Бояна: Беше нееднократно и ние много пъти имахме усещането, че аха да започнем пак процеса и пак идваше следваща вълна.

Моника: Младите хора имат нужда от социализация. Усеща се жаждата за това което е било отнето 2 години.

Ако прочетеното ви е вдъхновило, младежките центрове ще се радват да станете приятели. Слагаме техни контакти и, кой знае, може вие да сте следващите доброволци или медиатори.

Стара Загора, Враца, Пловдив, Добрич, Бургас, Габрово, Монтана,  Перник