Иновация Норвегия организира онлайн събитие на тема Welfare Technology

18-09-2020 15:33

Какво е Welfare Technology, каква е ролята на иновациите в областта на "технологията на благосъстоянието" за нашето бъдеще и какви са съществуващите възможности за финансиране? Присъединете се към онлайн събитието и погледнете отблизо развитието на "технологията на благосъстоянието" в страни като Норвегия, България и Полша и ще научите какви възможности за финансиране предоставят ФМ на ЕИП и НФМ. 

В периода 2020-2021 г. ФМ на ЕИП и НФМ осигуряват над 2 млн. евро за финансиране на проекти в областта на Welfare Technology. Скоро се очаква да бъде обявена покана за набиране на проектни предложения в България, Полша и Словакия, като норвежки компании могат да бъдат партниращи организации.

Дата на провеждане на събитието - 24.09.2020 г, 12:00-13:30 ч.

Регистрация за събитието можете да направите до 24.09.2020 г., 10:00 ч.

 

За повече информация посетете сайта на Иновация Норвегия: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/welfare-technology-in-europe-with-the-eea-and-norway-grants/