Нова брошура по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

08-04-2019 10:13

Националното координационно звено издаде информационна брошура за програмите, финансирани по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия в България за период 2014-2021 г. В нея ще откриете основната информация за всяка от подкрепените програми, както и контакти на съответните институции.

Можете да разгледате съдържанието на брошурата на български и на английски език.