Младежките центрове по ФМ на ЕИП - подадена ръка към уязвимите групи

12-02-2021 13:00

Как се изграждат мостове между младежите, как могат младежите от уязвими групи/роми да бъдат включени ефективно в дейностите на младежките центрове? – това са част от темите, които бяха обсъдени на срещата между екипите на осемте младежки центъра, финансирани по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с подкрепата на ФМ На ЕИП. И още по-конкретно - съотношение между дейности в МЦ и работа на терен; работещи практики, грешки, които да бъдат избегнати; специфики  в различните сфери: образование, здраве, кариерно ориентиране, активни граждани

Успешни модели и примерни подходи от ежедневната си практика споделиха Радостина Чапразова – директор за България на   Младежка фондация “Арете“, Айлин Джафер, мениджър проекти, Тръст за социална алтернатива,  д-р Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Петър Цветанов - заместник-председател на Управителния съвет на  Националната мрежа на здравните медиатори и здравен медиатор в община Монтана и г-н Николай Кирилов, Постоянна ромска конференция. Екипите на младежките центрове във Враца, Пловдив, Стара Загора, Добрич, Перник, Бургас, Монтана и Габрово се включиха в дискусията с примери от своята практика за работа в ромската общност, като изразиха и готовност за разширяване на мрежите си за сътрудничество. Срещата се проведе по инициатива на дирекция „Централно координационно звено“ в АМС и Програмния оператор на Програма Местно развитие/Local Development Programme.