Мисия Комуникация, или как МВР изгражда сигурни връзки в помощ на населението, с финансова подкрепа от Норвегия

„Център за наблюдение и управление“ на радиокомуникационна TETRA  система
„Център за наблюдение и управление“ на радиокомуникационна TETRA система
различни поколения терминали за комуникация през TETRA
различни поколения терминали за комуникация през TETRA
„Център за наблюдение и управление“ на радиокомуникационна TETRA  система
„Център за наблюдение и управление“ на радиокомуникационна TETRA система
17-05-2021 09:56

Развитието на радиокомуникационна TETRA система (съкратено от TErrestrial Trunked RAdio) в България oт 2007 г. насам е подкрепено с безвъзмездна финансова помощ от Кралство Норвегия за проекти на обща стойност около 10 милиона евро. Финансирането на тези проекти е част от дългосрочното желание на  Кралство Норвегия за допълваща подкрепа на важни общоевропейски приоритети и инициативи. Важно място тук има сигурността в Шенгенското пространство и комуникационните връзки, които системата предоставя за нуждите на населението. С финансиране от Норвежки финансов механизъм и национално съ-финансиране вече са завършени два проекта, а към настоящия момент е в процес на изпълнение трети.

По този повод, посещаваме базирания в София „Център за наблюдение и управление“ и разговаряме с г-н Момчил Неджин, който работи вече 27 години в системата на МВР, като от 2016 г. е заместник-директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“. Той е част от ядрото, което 20 години работи за планирането, проектирането и развитието на TETRA в България. Това е клетъчна радиосистема, подобна на GSM системите, която се използва в близо 100 държави по света. Системата осигурява сигурна и надеждна комуникация за обмен на информация в процеса на сътрудничество между структурите на МВР, както и между различни обществени организации и институции, в помощ на населението.

 В резултат на реализацията на горецитираните проекти е постигнато радиопокритие по границите с Гърция и Турция, както и комуникационна свързаност между структури на МВР в градовете Варна, Бургас, Хасково и Ямбол. В системата са включени и основните летища и пристанища в страната. Ползите са много - изпълняват се изискванията за достъп до Шенгенската информационна система, осъществява се защитен обмен на информация и лични данни, използването на TETRA системата за взаимодействие между структурите на МВР спомага за ограничаването на миграционния натиск, осигурява се подкрепа за спешната медицинска помощ и на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението при бедствия, аварии и кризи.

За разширяване на радиопокритието на TETRA ситемата, по проектите се закупуват и разполагат стационарни и мобилни базови станции, като комуникацията се извършва със специализирани терминали, които на пръв поглед приличат на мобилни телефони. Те  са с висок клас на прахо- и влаго- устойчивост, а използваните в АЕЦ „Козлодуй“ имат и химическа защита. Техническите разлики и възможности са още много. Изборът къде да се поставят базови станции (т.нар. радио планиране) не е никак лесен процес, особено, когато става дума за граничните региони, където релефът е планински. Всеки обект, в който има разположени TETRA съоръжения, е оборудван с камери за наблюдение с цел превенция и контрол и получаване на необходимата техническа поддръжка. В допълнение, с помощта на различни източници на финансиране, системата изпълнява и други дейности с национално значение. „През TETRA са свързани акустичните сирени на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Те са с снабдени с рупори и могат да предават гласови съобщения към населението. TETRA системата се използва като преносна среда за елементите (сирените) на НСРПО и в други области на страната.“

Като всяка техническа система и тук поколенията се сменят и технологията напредва. „В момента TETRA система е с най-високата версия – 7 в Европа, което е важно за поддръжката на оборудването от производителите и въвеждане на новите възможности за широколентов пренос. Стараем се да сме в крак със съвременните технологии и да прилагаме най-добрите практики в областта на защитените комуникации в услуга на обществената сигурност“, разказва г-н Неджин и отбелязва, че макар първоначално да е насочена изцяло към аудио връзка, TETRA системата вече позволява използването на видео канал за комуникация. Вече всеки мобилен телефон от ново поколение може да бъде интегриран по лесен и сигурен начин в TETRA мрежата, като връзката получи необходимото ниво на сигурност. „Постигнатото радиопокритие на комуникационната система TETRA към момента е 75 % от територията на страната, като осигурява комуникацията както в населените места, така и по протежение на общоевропейските транспортни коридори.“, каза г-н Неджин.

 „Като цяло TETRA системата е с много възможности. Цяла Европа използва за комуникация на държавно ниво радиокомуникационни системи изградени по утвърден от ,,Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията“ (ETSI) стандарт – ТЕТRA, който е единствения одобрен стандарт за координация на реагиращите структури при извънредни ситуации, бедствия и кризи в страните от Европейския съюз (ЕС). Този стандарт непрекъснато се подобрява и поддържа, с цел  да се повиши допълнително надеждността на ТЕТРА комуникационните системи и да се гарантира, че те ще са защитени през следващите 15 и повече години. В редица държави е обхванатa цялата държавна администрация.“, разказва г-н Неджин и споделя амбицията България да постигне 90-95% покритие на територията на страната и това да отвори системата към всички потенциални абонати. „Целта е да бъдат осигурени надеждни и сигурни комуникации за всички правоохранителни и правоприлагащи органи, да се предоставят необходимите условия за институциите да работят в помощ на хората. Да ползват една бърза и компактна, сигурна и надеждна комуникационна система. “

Следващата стъпка, според него, е интеграцията на ТЕТРА системата с Национална система 112. Системата ще се използва за гласова комуникация за взаимодействие на екипи от служби за спешно реагиране като спешна медицинска помощ, полиция, пожарна безопасност, планинска спасителна служба, морска администрация и др.