Конференция "Психичното здраве и NEED`s" по проект LIKE, финансиран по Фонда за младежка заетост на ЕИП

Албена Дробачка, ръководител на проекта и Веселина Паскалева, технически асистент
Албена Дробачка, ръководител на проекта и Веселина Паскалева, технически асистент
Елка Божкова, експерт към проекта, клиничен психолог, УБ
Елка Божкова, експерт към проекта, клиничен психолог, УБ "Александровска"
13-12-2019 14:11

На 12.12.2019 г. се проведе Конференция "Психичното здраве и NEET`s", на която бяха представени първи данни от изследването за психично здраве при младежите, които не работят и не учат, като първа фаза на проект "L.I.K.E. - Инвестициите в живота са ключ към заетостта", финансиран по Фонда за младежка заетост на ЕИП.

Проектът LIKE изследва нарастващия дял на млади хора във възрастта между 15-29 години с психични проблеми, които не работят и не учат. Проучването е проведено в периода 20 юли - 20 септември 2019 г. върху представителна извадка на населението в страната от 726 респонденти в столицата, областни градове, както и в регионални малки градове и села в България.

Изследването на терен е осъществено с въпросник, който включва демографска част и специфични въпроси, свързани с начина на живот, трудовия статус, психологичните нагласи, семейни отношения, окръжаваща среда, източници за информираност, здравословно състояние и др. Получената от проучването информация ще подпомогне предлагането на възможности за активно приобщаване към заетост и по-пълноценно участие на младите хора в обществото.

Следващата фаза на проекта включва изграждане на къщи за подкрепа на младежи, които не работят и не учат.

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация (СПОК) изпълнява проект L.I.K.E. в партньорство с Фондация „Спаси живота“ /Salva Vita/, Унгария, Асоциация “Помощ за интеграция, заетост и социализация” /PINS/, Латвия, „Кодове“ /Codici/, Италия, „Асоциация за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите” /HRIS/, Исландия и „Норвежкият национален консултативен отдел“ /ROP/.

На сайта на проекта можете да намерите по-подробна информация за резултатие от изследването - https://bit.ly/2YMijMZ