Избран е Оператор на Фондовете за младежка заетост и регионално сътрудничество

09-01-2017 15:55

Офисът на финансовия механизъм съобщи, че е избрал полския офис на консултантската компания Екорис (Ecorys) за оператор на Фонда за младежка заетост и Фонда за регионално сътрудничество на ФМ на ЕИП. Компанията, която има офис и в България, ще управлява общо 100 милиона евро насочени в приоритетни за финансовите инструменти области. 

Фондът за младежка заетост е за международни проекти насочен към държавите бенефициенти по ФМ на ЕИП и НФМ, както и към Ирландия, Италия и Испания. Фондът за регионално сътрудничество ще подпомага дейности насочени към европейските предизвикателства в приоритетните за ФМ на ЕИП и НФМ прироритетни сектори и по-конкретно: обмяна на опит и добри практики, повишаване на капацитета. Фондът е насочен към международни проекти на държави бенефициенти и съседни трети страни - Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна Гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. 

Пълната новина можете да прочетете на страницата на Офиса на финансовия механизъм тук.