Иновация Норвегия обяви покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

19-02-2020 11:05

На 14 февруари 2020 г. Иновация Норвегия – оператор на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия" обяви втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“.

Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена към финансиране на проекти в подкрепа на зелените иновации и  устойчивото бизнес развитие.

Допустими кандидати са, както малките и средните предприятия (МСП), така и големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията, а процедурата дава възможност за финансиране на мерки, които попадат в обхвата на няколко категории държавни помощи.  

Повече информация може да бъде намерена на:  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 4 юни 2020 г.

Предстои провеждане на информационни събития по места, като допълнително ще бъдат уточнени начален час и място на провеждане:

26 февруари – гр. Габрово;

6 март – гр. Благоевград;

12 март – гр. Сливен;

17 март – гр. Русе;

18 март – гр. Варна.