Приключи първият етап на оценка на подадените проектни предложения по Програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Технология на благосъстоянието"

21-05-2019 10:53

Крайният срок по първата покана за набиране на проектни предложения по програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Технология на благосъстоянието" (Welfare Technology)  изтече на 21 март 2019 г.

Получени са 23 проектни предложения. Общият размер на безвъзмездна помощ, за която се кандидатства е 2 пъти по-голям от наличното финансиране, т.е. приблизително 11 милиона евро. Подадени са проектни предложения от всички 6 района за планиране (NUTS-2) в България.

12 проектни предложения са допустими и ще бъдат допълнително оценени от оператора на фонда.

 Всички кандидати ще получат в писмена форма информация за оценката на тяхното предложение и за по-нататъшната процедура.

Важна забележка: Операторът на Фонда няма да връща подадените проектни предложения на компаниите и личните данни ще бъдат обработени в съответствие с европейските правила за GDPR, както и с вътрешните правила на „Иновация Норвегия“.