Годишна среща и Комитет по Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

11-11-2021 20:31

На осми и девети ноември се проведоха традиционната годишна среща между България и представители на държавите донори, както и заседание на съвместния комитет по Фонда за двустранни отношения. Основна тема на годишната среща беше напредъкът в изпълнението на програмите и проектите, подкрепени от Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. От българска страна беше представен Стратегическият доклад, който можете да откриете тук. По време на обсъжданията бяха очертани и основните предизвикателства за успешното приключване на програмния период: осъществяване на планираните двустранни дейности в ситуация на Covid, поддържане на добър административен капацитет на структурите, участващи в изпълнение на програмите и проектите и успешно приключване на оценките на проекти и обществените поръчки по тях. И двете страни се обединиха около мнението, че популяризирането на резултатите и ефектите от проектите, както в България, така и в страните донори е важна задача, без която не бихме могли да кажем, че изпълнението на механизмите е успешно.

По отношение на изпълняваните проекти по Двустранния фонд, бяха отбелязани успешните кампании на ИА „Главна инспекция по труда“, съвместно с норвежките им колеги, по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ за информиране на работниците, работодателите и посредниците относно нормите и правилата за работа в Норвегия. От българска страна беше представен и напредъкът в изпълнението на проекта за трансграничен диалог, изпълняван в партньорство с Норвежкия Баренцов секретариат. През лятото на 2021 г. беше подписан и проект за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство – резултат от партньорството между МВнР на България и Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата. Друг важен проект – за повишаване на капацитета на ситуационния център към МВнР, беше подписан пред месец октовмри и вече е в изпълнение.