EEA and Norway Grants - Годишен доклад

11-06-2020 11:15

За това как Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, заедно с 15 държави от ЕС работят за намаляване на неравенствата през 2019 г., четем в традиционният годишен доклад на EEA and Norway Grants - https://eeagrants.org/campaign/status-report-2019.