Фонд за регионално сътрудничество - актуална информация

11-12-2018 10:49

В резултат на обявената покана за набиране на проектни предложения по Фонда за регионално сътрудничество са получени над 700 предложения включващи хиляди организации от цяла Европа. По тази причина оценката на проектните предложения ще бъде направена с известно закъснение спрямо предварително предвидения срок.

През месец февруари 2019 година Комитетът на финансовия механизъм ще обяви кои проектни предложения са селектирани и минават във втора фаза на оценка.

За актуална информация следете страницата на Фонда за регионално сътрудничество.