Фонд Активни граждани - Информация за кандидатите в конкурса за стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

09-11-2018 09:27
Във връзка с конкурса за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности през академичната 2018-2019 г., в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фондация "Тръст за социална алтернатива" уведомява кандидатите, че при възникване на въпроси, свързани със съответната кандидатура, включително и по отношение на получената оценка, може да се обърнат за допълнителна информация на: