Фонд Активни граждани България организира график на насочващите семинари

18-11-2019 10:36
През декември 2019 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи семинари по теми, свързани с приоритетите на Фонда и подготовката и подаването на проектни предложения по Схемата за малки инициативи. Семинарите са предназначени за представители на граждански организации, които се интересуват от подготовка и подаване на проектно предложение по Фонда или биха желали да разширят познанията си по някоя от предложените теми.

Всички насочващи семинари ще се провеждат в сградата на Институт Отворено общество - София на ул. Солунска, 56. За всеки един от семинарите са налице 12 свободни места за представители на граждански организации.

Подробна информация и график на семинарите можете да намерите на официалния сайт на Програма "Фонд Активни граждани България"