Домашното насилие в медиите на България и Норвегия - първи резултати от проучването на проект "Анализ чрез осведоменост"

07-06-2020 17:44

На 4.06 в платформата “Zoom” се проведе кръгла маса по проект „Превенция чрез осведоменост“, подкрепен от Фонд Активни граждани. Проектът се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия. В рамките на проекта се прави изследване на отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България  и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Първият етап на анализа обхваща 16 290 статии в български новинарски медии, публикувани в периода ноември 2018 – ноември 2019 г. Обобщените данни показват, че в 78% от материалите засягат домашно физическо насилие, най-често от страна на партньора или друг член на семейството. Далеч назад остават сексуалното, психологическото, кибер насилието и насилието упражнявано на публично място. Прави впечатление неутралният подход при излагане на информацията, поради директното споделяне на информационните материали на МВР. Което не пречи често да се поставят гръмки заглавия, които да привличат читатели. Направеният анализ отбелязва  преобладаващата емпатия, когато жертвите са от женски пол и по-скоро неутрален тон стигащ до оправдаване, когато жертвата е мъж.

Очакваме през есента следващото събитие и доклада от проекта, в който ще видим анализ и сравнение на публикациите по темата в Норвегия.