Брошура, отбелязваща 10 години Финансови механизми в България

Брошура
Брошура
13-11-2017 10:49

През 2017 г. отбелязваме 10 години, в които България е бенефициент по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. В опит да разкажем поне за част от успешните проекти, които случихме за това време, ви представяме нашата информационна брошура.