Свързана Европа 2017-2018 - дигитален годишен доклад

14-06-2018 16:41

Офисът на Финансовия механизъм публикува днес годишен доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ. За първи път, докладът е достъпен единствено и само в електронен вид на следния интернет сайт: https://annualreport2018.eeagrants.org/

Можете да видите кратко видео с външните министри на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн: https://www.youtube.com/watch?v=soNZACDr304&t=17s.

 

Документ Описание Файл
Кратко резюме на годишния доклад Свалете Файла