България приключва изпълнението на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия с 569 подкрепени проекта и 244 партньорства с организации от държавите донори

Комитет на Двустранния фонд
Комитет на Двустранния фонд
Годишна среща с донорите
Годишна среща с донорите
Новият затвор в Самораново
Новият затвор в Самораново
Младежките центрове на Пловдив и Стара Загора в действие
Младежките центрове на Пловдив и Стара Загора в действие
г-жа Торил Йохансен, заместник-директор в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия
г-жа Торил Йохансен, заместник-директор в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия
30-05-2024 10:22

569 български проекта на обща стойност 210 милиона евро са получили подкрепа от Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвегия. От тях 244 са реализирани съвместно с поне един от донорите на програмата – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Тези данни се съдържат в Стратегическия доклад за 2023 г., оповестен по време на Годишната среща за представяне на напредъка в изпълнението на програмата. В деня преди годишната среща беше проведено заседание на комитета за Двустранния фонд.

„Всички участници положиха сериозни усилия България да се възползва максимално не само от предоставената финансова подкрепа, но и от възможността да почерпим опит и добри практики от нашите партньори. Анализът на постигнатите резултати и въздействието от изпълнените проекти за нас тепърва предстои“, заяви Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в Министерството на финансите, който е и домакин на форума. От своя страна, ръководителят на делегацията на донорите г-жа Торил Йохансен, заместник-директор в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, отбеляза нуждата от повече публичност на резултатите, с оглед очакванията за одобряване на нов програмен период. "В настоящия финален етап на изпълнение на програмата от съществено значение е популяризирането на резултатите и ефектите от подкрепените проекти и създадените двустранни партньорства. Затова наша задача е в навечерието на новия програмен период не само да докладваме резултатите на норвежкия парламент и норвежките данъкоплатци, а да подобрим комуникацията по програмата", заяви Йохансен.

Благодарение на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия, повече от 95 000 души от уязвими групи у нас са получили подкрепа чрез прилагането на различни инструменти – правна помощ, ранно детско развитие, достъп до култура, стипендии за студенти, учещи в здравни специалности и др. Целта е да се намалят икономическите и социални различия в тези общности, какъвто е основният приоритет за механизмите, става ясно от  данните в доклада.

Други 214 проекта за развитие на гражданско общество са получили подкрепа чрез специално създаден фонд за целта. Благодарение на приложени мерки за преход към екологични практики, годишно България е намалила отделените въглеродни емисии с близо 1000 тона, посочва отчет в доклада.

След годишната среща гостуващата делегация посети в с. Самораново край Дупница създадения там нов пилотен затвор за 400 лишени от свобода. Това е първият затвор, построен в България за последните 60 години, като към него има и учебен център за 100 служители, работещи в системата за лишаване от свобода. Проектът е финансиран по линия на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.

На 30-ти май делегацията на донорите взе участие в заключителното събитие на програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". С участието на бенефициенти и партньори, бяха представени част от многото постигнати резултати от подкрепените проекти:

· Програма Местно самоуправление достига до 92 321 човека, от които над 50% от ромски произход

· Над 1100 са потребителите на центровете за домашни грижи

· 940 възрастни хора ползват услугите “телеасистенция“, предоставяна от Българския червен кръст

· 118 медицински сестри, домашни помощници и служители в колцентъра са назначени на 74 новосъздадени работни места

· Създадена местна стратегия в 10 пилотни общини, в които са финансирани 27 проекта и 146 нови работни места

· Над 24400 млади хора са обхванати от дейността на Младежките центрове

· Над 230 реализираните младежки инициативи

· Над 360 обучени професионалиста в областта на работата  с младежи, на образователната медиация, работата с уязвими групи и в ромската общност

· Създадени над 30 хъба, предоставящи услуги в областта на ранното детско развитие и грижи като 3663 деца са обхванати от дейностите заедно с техните родители

· 9893 представители на ромската общност са потребители на интегрираните здравни, образователни и социални услуги

· Над 120 човека са постоянно назначени в новосъздадените структури, предоставящи интегрирани услуги за ромите

Същя ден бяха посетени и три проекта - два на програми "Вътрешни работи" в кв. "Факултета": "Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст" и

“Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители”, както и един на програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" - "Подобряване на енергеийната ефективност на сградите на  „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД"