България е отличник сред всички държави бенефициенти по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г.

28-09-2018 10:48

България е лидер сред 15-те държави, изпълняващи програми с подкрепа от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, в рамките на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия 2014 – 2021 г. Това беше оценката, дадена от гостуващата делегация от държавите донори, в рамките на годишната среща на 26.09 в гр. Варна. Участие взеха представители от Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел, МВнР на Кралство Норвегия, посолството на Норвегия в Букурещ, д-я ЦКЗ в Министерски съвет, дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

През 2018 г. бяха подписани всички програми за периода 2014 – 2021 г. и са поставени основите за обявяване на покани за кандидатстване и стартиране на проекти през 2019 г.

В рамките на визитата бяха посетени три проекта, реализирани в гр. Варна и околностите. Първо беше посетено Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Училището е бенефициент на Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“ по програмата за интегрирано управление на морските и вътрешни води. Екипът по проекта и началникът му - флотилен адмирал професор доктор на военните науки Боян Кирилов Медникаров разказаха и показаха на практика високата техническа и практическа добавена стойност на проекта. Вторият проект е подкрепен по програмата за бизнеса и иновациите. Бенефициент е фирма ИНХОМ със завод за стъкло в гр. Белослав. Проектът е за рециклиране на стъкло и зелено производство. Информация за него можете да намерите тук. Третият проект е в Икономически университет – Варна: „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“. В университетската библиотека е изграден дигитализационен център и уеб-платформата за достъп до създадения архив.

Повече снимки от срещата и посещенията можете да разгледате тук: https://www.eeagrants.bg/contact/galeriya/godishna-sreshha-2018