Безплатни онлайн курсове за безработни младежи

11-06-2020 14:18

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира платформа за онлайн обучение на нискоквалифицирани, неучещи и неработещи млади хора до 29 г. възраст. Платформата е изготвена от международен екип от експерти и ментори с дългогодишен опит в младежкото образование. Обучителните курсове са разделени на две основни категории:

  • Курс „Базови умения“ е предназначен за нискоквалифицирани младежи, които не са завършили гимназия, но са решени да се обучават и да се квалифицират. Фокусът на обучението е върху изграждане на базови умения за подготовка на автобиография, съвети за участие в интервю за работа, междуличността комуникация с колегите и други комуникационните умения, изключително важни за всяка работна позиция.
  • Курс „Агро-професионални умения“ е предимно предназначен за младежи поне със средно образование и интерес към предприемачеството. Във фокусът на обучението са иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, както и предприемачески инициативи за стартиране на собствен бизнес.

Курсовете са напълно безплатни и са на български език. Изисква се само регистрация в платформата www.eneet-elearning.eu.

Накратко стъпките за онлайн обучението са следните:

  1. Регистрация в системата посредством е-майл
  2. Избор на ниво на курса: начинаещи, напреднали или професионалисти
  3. Всеки курс се състои от няколко Модула, а модулите от няколко Уроци
  4. Уроците (лекции, видеа, линкове, др.) могат да се четат директно в системата или да се свалят като .pdf файл
  5. След всеки Модул, следва Тест от няколко въпроса (при грешни отговори на теста, системата дава опция за започване на теста наново)
  6. Завършване на курса: 100% верни отговори на всички Тестове + попълване на "Въпросника за оценка на курса"
  7. Издаване на Сертификат: системата автоматично генерира Сертификат с името на курсиста, подпис и печат. Сертификатът може да се свали като .pdf файл или да се принтира веднага!

 

Преминалите поне едно ниво на обучение, ще бъдат поканени да се включат в международен конкурс за разработване на Start-up бизнес, и екипа на АБЧО ще им предостави професионална подкрепа при разписването на бизнес идеята.

Обучителните курсове са разработени в рамките на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. Проектът се изпълнява от АБЧО в партньорство с организации от Словения, Италия, Испания, Румъния, Унгария и Норвегия.