Годишна среща и комитет по Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Годишна среща
Годишна среща
Посещение на проект
Посещение на проект
Посещение на проект
Посещение на проект
Посещение на проект
Посещение на проект
16-11-2022 10:19

На девети и десети ноември се проведоха традиционната годишна среща между България и представители на държавите донори, както и заседание на съвместния комитет по Фонда за двустранни отношения. Основна тема на годишната среща беше напредъкът в изпълнението на програмите и проектите, подкрепени от Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. От българска страна беше представен Стратегическият доклад за напредъка в изпълнението, който можете да откриете тук. По време на обсъжданията бяха очертани и основните предизвикателства за успешното приключване на програмния период през оставащите месеци на изпълнение до края на април 2024 г. – увеличаване на разплатените средства към проектите, финализиране на обществените поръчки и осигуряване на видимост на резултатите. Бяха посетени два проекта, подкрепени от програмите Местно развитие и Вътрешни работи, като домакините разказаха за дейностите и значението на постигнатите резултати.

По отношение на Двустранния фонд, беше обсъдено развитието по проектите в изпълнение, както и бяха обсъдени идеи за нови инициативи, които да бъдат подкрепени. Отбелязана беше активната публична дейност на проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международния ангажимент на България за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“, изпълняван от Министерство на външните работи, Дипломатическия институт и Държавния културен институт, в партньорство с Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.