„Граждани на работа“, или как повече от 300 000 граждани през изминалите 7 години станаха част от Фонд „Активни граждани България“

семейна снимка на всички присъстващи
семейна снимка на всички присъстващи
Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество – София“
Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество – София“
Георги Стойчев и Керстин Валберг
Георги Стойчев и Керстин Валберг
Мария Методиева, Фондация
Мария Методиева, Фондация "Тръст за социална алтернатива", Георги Стойчев, Елица Маркова, Институт "Отворено общество", Илияна Николова, Фондация "Работилница за граждански инициативи"
03-07-2024 10:22

С много вдъхновяващи и вълнуващи истории, дискусии, видео материали, изложба и дори театър, днес се проведе заключителното събитие на Фонд „Активни граждани България“.

Искам да благодаря на тези над 250 граждански организации, които изпълниха проекти по Фонд „Активни граждани България“. Тези организации са лицето на фонда. Ако гражданите харесват това лице, те ще оценят и приноса на фонда. През последните 7 години това беше, по мое мнение, най-голямата и тематично най-широкообхватната програма за подкрепа на гражданския сектор в България,“ заяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество – София“ при откриването на събитието.

Той отбеляза важната роля на Фонд „Активни граждани България“ за обществения живот в България: „В тази несигурна среда, това което ние като оператор се опитахме да направим, е да гарантираме, че фондът ще може да подкрепя дългосрочните инициативи и цели на гражданските организации, независимо от цялата нестабилност. И от друга страна, да гарантираме, че гражданските организации ще могат да се адаптират към тази променяща се среда и да адресират, както новите проблеми, така и новите възможности. Моделът за реализиране на тази програма беше още по-важен. И той се отличава с 3 характеристики.  Първо – зачитане на независимостта на гражданските организации. Това, че публични пари подкрепят дейността на гражданските организации, не трябва да става за сметка на тяхната независимост. Второ – това е доверието към гражданските организации, че сами могат да управляват ресурсите за тяхната дейност и трето – готовността на донорите да подкрепят автентичните цели и мисия на гражданските организации, а не да им налагат свои приоритети. И аз мисля, че този модел е заразителен,“ заяви г-н Стойчев.

От страна на донорите, събитието откри г-жа Керстин Валберг от Посолството на Кралство Норвегия. Тя отбеляза, че предоставените средства не са единственият фактор за успешно реализирани инициативи – нужна е мотивация, отдаденост, страст и добре разписани правила. „Трябва да продължим борбата за демократичните ценности и срещу дезинформацията в медиите, езика на омразата и екстремизма, както и усилията, които полагаме да задържим в училище децата в неравностойно положение.“

Г-жа Валберг обяви началото на нов програмен период, в който ще продължи подкрепата за гражданското общество: „Вече гледаме към новия програмен период. Знаем, че всички се чудят какво следва. Добрата новина е, че има постигнато споразумение между ЕС и донорите, което предстои да бъде подписано. След това започват преговорите с всяка от държавите бенефициенти. Знаем, че ще има нов програмен период и 10% от целия бюджет ще бъде заделен за гражданското общество,“ отбеляза тя.

В събитието се включиха партньорски организации от Норвегия и Полша. Гостуваха и представители на „Норвежката група за подкрепа след терористичната атака на 22 юли“. Бенефициенти и публика разговаряха за важни теми, залегнали в сърцето на фонда – медийната грамотност и дезинформацията, нагласите към речта на омразата, проявленията на насилие и тормоз, ролята на изкуството и медиите върху гражданския активизъм и още много други. Важно място имаше и подкрепата за бежанците от Украйна, както и за ромската общност. В продължение на 6 години, 121 младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности, получиха стипендии и менторска подкрепа за образованието си.