80 проектни предложения са получени по първата Покана за кандидатстване по програмата за развитие на бизнеса

30-10-2018 10:48

80 проектни предложения са получени, до крайния срок за кандидатстване - 11 октомври 2018 г., в рамките на първата покана за кандидатстване по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия", компонент "Иновации за зелена индустрия". Подадените проекти са на стойност 86 милиона евро, като те кандидатстват за грант в рамките на 50% от нужните средства. В рамките на процедурата са предвидени за разпределяне 17 855 000 евро.

В рамките на следващите седмици Иновация Норвегия ще информира кандидатите за допустимостта на подадените проекти и следващите стъпки. Операторът на фонда няма да връща подадените предложения на кандидатите, като включената лична информация ще бъде процедирана в съответствие със съществуващите регламенти и вътрешните правила на Иновация Норвегия.