Подписване на меморандумите за разбирателство за програмен период 2014 - 2021 г.

На 8.12.2016 г. България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подписаха меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро. От българска страна меморандумите подписа вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, а от норвежка посланикът на Кралство Норвегия за Румъния, България и Молдова г-жа Тове Брувик Вестберг