Иновация Норвегия организира уебинар на тема: Възможности в европейската кръгова икономика

  • Място на събитието:
    Уебинар

Иновация Норвегия организира уебинар на 25.06.2020 г. 

Темите на уебинара ще засегнат:

Възможности и инструменти за финансиране, които предоставят ЕИП и Норвегия за иновационни проекти, свързани с кръговата икономика;
Успешни европейски проекти за кръгова икономика;
Вникване в различни бизнес модели и кръгова икономика в различни индустрии;

Основна целева група:
Фирми и изследователски институции от Европа, които биха били подходящи като кандидати или партньори;
И които планират проекти за развитие, иновации, изследвания;

Които са активни в една от следните области:
Намаляване на вложените материали и ресурси;
Поддържане на стойността на продуктите, материалите и ресурсите колкото е възможно по-дълго;
Минимизиране на образуването на отпадъци;
Замяна на невъзобновяемите ресурси с биомаса;
Защита на океаните и сушата от отпадъци, чрез отстраняване на съществуващите концентрати, смекчаване на новите замърсявания и разработване на биоразградими био пластмаси;.
ИТ решения, допринасящи за горепосочените точки.

Прочетете повече и се регистрирайте на уебсайта на събитието тук.