Уебинар и събитие за създаване на партньорства, малка грантова схема, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“, Програма „Развитие на бизнеса, иновации и подкрепа на МСП“

  • Уебинар и събитие за създаване на партньорства, малка грантова схема, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“, Програма „Развитие на бизнеса, иновации и подкрепа на МСП“
    Място на събитието:
    Уебинар и събитие за създаване на партньорства

Във връзка с отворената процедура за набиране на проектни предложения по малката грантова схема по фокусната област „Иновации за зелена индустрия“ в рамките на Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“ ще бъде проведен уебинар и събитие за създаване на партньорства на 19-20.05.2021. Събитието ще бъде комбинирано с Програмите в Румъния, по които Иновация Норвегия е програмен оператор (SMEs Growth and Energy Programme).

На уебинара на 19.05 ще вземе участие бенефициент по програмата от изминалия период, който ще говори за финансирания и успешно реализиран проект (Project Promoter: Plast Commerce – 93 Ltd., Project name: Improvement of production processes in Plast Commerce – 93 Ltd. for more sustainable behaviour).

Линк към събитието, публикувано на официалния уебсайт на Иновация Норвегия:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/green-opportunities-in-romania-and-bulgaria/