Уебинар и събитие за организиране на партньорства по програма Бизнес развитие, иновации и МСП

  • Място на събитието:
    Уебинар и сесия за организиране на партньорства
    Иновация Норвегия и екипът на Финансовия механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) планират мулти-програмно дигитално събитие на тема Иновации за зелена индустрия.

Събитието ще се проведе на 15 Декември 2020 г. като целта му е да информира за специфичните възможности за финансиране по ФМ на ЕИП и НФМ, а също така представлява и платформа за среща на потенциални компании, желаещи да си сътрудничат в проект по предстояща покана.

Целева група за събитието са компании, които отговарят на условията и имат за цел да кандидатстват по отворена или предстояща процедура в България, Хърватия, Гърция, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Словакия по ФМ на ЕИП и НФМ. 

Събитието ще бъде последвано от съвместна сесия за намиране на партньорства за компании, интересуващи се от участие в проекти по ФМ на ИИП и НФМ. Това е добра платформа за намиране на потенциални норвежки партньори за съвместен проект по програма Бизнес развитие, иновации и МСП в България,Малка грантова схема по компонент "Иновации за зелена индустрия" - предстои да бъде обявена втора покана за набиране на проектни предложения.

Основна информация за събитието: 

Дата: 15 Декември 2020 г., 12:00-13:00 ч. 

Място: Онлайн

Тип събитие: Уебинар и събитие за организиране на партньорства

За повече информация посетете сайта на Иновация Норвегия: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/international-green-industry-innovation-and-ict-webinar-and-matchmaking/