Информационни дни на Фонд Активни граждани - Бургас

  • Информационни дни на Фонд Активни граждани - Бургас
    Място на събитието:
    гр. Бургас, хотел „Аква“, зала „Амфибия“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“
Операторът на Фонд Активни граждани България – Фондация „Институт Отворено общество – София“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“– инициира серия от специални информационни срещи, в рамките на които ще бъдат подробно разяснявани целите и задачите на Фонда и процедурите за кандидатстване и оценка на проектните предложения по първия конкурс за стратегически проекти и по схемата за малки инициативи в рамките на Фонда.

Освен това, участниците в информационните дни ще могат да се запознаят с Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

Информационен ден в град Бургас: 

16 ноември 2018 г. (петък) от 11.00 до 15.00 часа. Адрес: адрес: гр. Бургас, хотел „Аква“, зала „Амфибия“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“

www.aquahotels.com/bourgas