Информационна среща в град Благоевград по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

  • Място на събитието:
    Областен информационен център – гр. Благоевград

На 6 март 2020 г., в офиса на Областен информационен център – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“5, зала „Яворов“, ще се проведе информационно събитие във връзка с втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“ на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия", част от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Целта на събитието е да информира бизнеса от Благоевград и региона за възможностите за финансиране на проекти в сферата на зелените иновации и  устойчивото бизнес развитие. Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена, както към малките и средните предприятия (МСП), така и към големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията, а в рамките на един проект могат да бъдат подкрепени различни категории държавна помощ.

Събитието се организира от Иновация Норвегия, в сътрудничество с Областния информационен център – гр. Благоевград. Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията  е и програмен оператор по програма „ Развитие на бизнес, иновациите и МСП“ в България.

Моля да потвърдите участие на електронен адрес: oic.blagoevgrad@gmail.com , в срок до 05 март 2020 г. (четвъртък).

 

Предварителен дневен ред

11.00 - 11.30 Регистрация

11.30 - 12.00   Представяне на втората процедура за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“ на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

                        Г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър, Иновация Норвегия - София

12.00-12.30    Практическа информация и насоки за потенциални кандидати

  • Формуляр за кандидатстване и подкрепящи документи
  • Процес на оценка и подбор
  • Проекти за двустранно партньорство
  • Правни предизвикателства

                        Г-жа Мирослава Пигова, експерт „Проекти и програми“, Иновация Норвегия - София

12.30-13.00    Въпроси и отговори