Информационно събитие в град Сливен по програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"

  • Място на събитието:
    Община Сливен

На 12 март 2020 г. в зала „Май“ на Община Сливен ще се проведе информационно събитие във връзка с втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“ на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия", част от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Целта на събитието е да информира бизнеса от Сливен и региона за възможностите за финансиране на проекти в сферата на зелените иновации и устойчивото бизнес развитие. Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена, както към малките и средните предприятия (МСП), така и към големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията, а в рамките на един проект могат да бъдат подкрепени различни категории държавна помощ.
Събитието се организира от Иновация Норвегия в сътрудничество с Община Сливен и Областен информационен център – гр. Сливен.
Иновация Норвегия е държавна агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Агенцията е и програмен оператор по програма „ Развитие на бизнес, иновациите и МСП“ в България.

Дневен ред:
12.30 – 13.00 Регистрация
13.00 – 13.10 Откриване на събитието
13.10 – 13.30 Представяне на втората процедура за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“ на програма "Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия"
13.30 – 14.00 Практическа информация и насоки за потенциални кандидати:
- Формуляр за кандидатстване и подкрепящи документи
- Процес на оценка и подбор
- Проекти за двустранно партньорство
- Правни предизвикателства
14.00 – 14.30 Въпроси и отговори