Дигитално събитие за създаване на партньорства за стартиращи фирми в рамките на една от двете фокусни области: „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“

  • Място на събитието:
    Онлайн събитие

Иновация Норвегия и екипът на EEA&Norway Grants планира дигитално събитие за създаване на партньорства за стартиращи фирми на 15 октомври 2021 г. Събитието има за цел да свърже партньори от България и Норвегия, така че те да могат да кандидатстват за партньорски проекти по откритата процедура за набиране на проектни предложения, в рамките на една от двете фокусни области: „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“.

Целевата група за събитието са стартиращи компании, които отговарят на условията и имат намерение да кандидатстват по отворената процедура за предоставяне на безвъзмездни средства от Норвегия.

Практическа информация:

  • Дата: 15 октомври 2021 г., 12:00-16:00 ч. местно българско време
  • Място: онлайн
  • Програма: Кратка информация за текущата процедура за набиране на проектни предложения за стартиращи фирми и платформа за създаване на партньорства.

Линк на онлайн събитието, публикувано на страницата на Програмата:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/matchmaking-for-start-ups/