Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

  • Публично представяне на Фонд Активни граждани в България
    Място на събитието:
    Кино „Люмиер Лидл”, пл. България 1, Национален дворец на културата

Институт Отворено общество - София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ имат удоволствието да поканят Вас или друг представител на Вашата организация/институция на представянето на Фонд Активни граждани в България. Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

По време на откриващото събитие ще бъдат представени приоритетите, целите и механизмите за подкрепа на Фонд Активни граждани в България.  Освен това ще бъдат представени данни от ново социологическо проучване за обществените нагласи към демокрацията, човешките права, върховенството на закона и гражданските организации в България през 2018 г., както и резултати от анализ за състоянието на гражданските организации. Събитието е домакин и на официалното представяне в България на доклада на Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) – „Предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека“. 

Публично представяне на Фонд Активни граждани в България

по Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

София, 7 юни 2018 г.

Кино „Люмиер Лидл”, пл. България 1, Национален дворец на културата

10:30 – 11:00

Регистрация на участниците

 

 

11:00 – 11:30

Официално откриване и приветствия

 

Георги Стойчев, Мениджър на Оператора на фонда, Институт Отворено общество – София

 

Томислав Дончев, Заместник министър-председател

 

Сюр Ларсен, Директор на секцията за Централна Европа и ЕЕА Grants, Министерство на външните работи на Кралство Норвегия

 

 

11:30 – 12:30

Контекст и предизвикателства

 

Предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека – представяне на доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Роберт-Ян Ул, отговарящ за връзките на агенцията със заинтересованите страни и съавтор на доклада 

 

Обществени нагласи към демокрацията, човешките права и върховенството на закона в България през 2018 – представяне на данните от проучване на общественото мнение,  Иванка Иванова, Директор на Правна програма, Институт Отворено общество - София

 

Състояние на гражданските организации в България – представяне на доклад и данни от проучване на общественото мнение, Боян Захариев, Директор на програма Публични политики, Институт Отворено общество - София

 

Въпроси и отговори

 

 

12:30 – 13:30

Обедна пауза („В парка“, 2-ри етаж)

 

 

13:30 – 15:00

Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България

 

Елица Маркова, Програмен мениджър, Институт Отворено общество - София

 

Илияна Николова, Изпълнителен директор, Фондация „Работилница за граждански инициативи“

 

Сара Перин, Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива

 

Чила Чимбалмос, Старши съветник, Норвежки Хелзинкски Комитет

 

Въпроси и отговори

 

 

15:00

Край на официалната част от събитието

 

 

15:15 – 16:00

Участниците са поканени да гледат документалния филм на Адела Пеева: „Да живее България“, занимаващ се с радикализацията сред българските младежи, чиято премиера се състоя в рамките на кинофестивала Киномания през ноември 2017 г. в София.