Официално подписване на програмата за околна среда и изменение на климата

  • Официално подписване на програмата за околна среда и изменение на климата
    Място на събитието:
    Национален дворец на културата
    На 10 април 2018 г. по време на неформалният Съвет по околна среда в София, част от програмата на Българското Председателство на Европейски съюз, ще бъде подписано първото Програмно споразумение за програма „Околна среда и изменение на климата“

На 10 април 2018 г. по време на неформалният Съвет по околна среда в София, част от програмата на Българското Председателство на Европейски съюз, ще бъде подписано първото Програмно споразумение за програма „Околна среда и изменение на климата“ за новия програмен период по ФМ на ЕИП 2014-2021 между България и страните донори- Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Програмен оператор на програмата ще бъде Министерство на околната среда и водите. В рамките на програмата МОСВ ще отговаря за управлението на средства в размер на 30,5 млн. лв., като в обхвата и, е предвидено изпълнението на мерки в областта на морските води, климата, отпадъците и екосистемните услуги. Целта на финансираните бъдещи проекти е да се осигури висока добавена стойност за изпълнение на ключови политики в областта на околната среда на национално и европейско ниво, както и да се надградят вече постигнати резултати.

В официалното събитие по подписването на Програмното споразумение участие ще вземат министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, Държавния секретар към Министерство на околната среда и климата на Кралство Норвегия- г-н Атле Хамър, г-н Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ на Министерския съвет (МС), представители на донорите, Програмния оператор в МОСВ и гости.