Информационно събитие по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в гр. Бургас

  • Информационно събитие по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в гр. Бургас
    Място на събитието:
    Областна администрация Бургас
    Информационна среща по повод старта на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021, ще се проведе на 20 юни 2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация Бургас.

Срещата ще се проведе на 20 юни от 10.00, в Заседателната зала ет.2, в сградата на Областна администрация Бургас. Ще бъдат представени възможностите на програмата, обхватът и процесът на кандидатстване за финансиране.