Държавната агенция за бежанците ще проведе онлайн откриваща конференция по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“

  • Държавната агенция за бежанците ще проведе онлайн откриваща конференция по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“
    Място на събитието:
    Webex

На 8.10.2021 от 11.00 часа Държавна агенция за бежанците (ДАБ) ще проведе онлайн откриваща конференция по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и миграцията“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. На пресконференцията ще бъде представена информация за целите  и изпълнението на проектa. В събитието ще се включат представители на ДАБ, Министерство на вътрешните работи и други български институции, както и представители на норвежката страна в лицето на Национална полицейска служба по имиграция  и  Норвежката дирекция по имиграция.

Пресконференцията ще се проведе през платформата за видеоконферентна връзка Webex. 

Може да заявите участие в събитието до 06.12.2021 на имейл: Gueorgui.Betov@saref.government.bg и Miglena.Georgieva@saref.government.bg.

Покана 

Програма