Процедура за предварително дефиниран проект "Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ”

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект “Подобряване на международното полицейско сътрудничество и превенция на международните престъпни дейности ”.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 567 182 лева.

Проектът ще се изпълнява от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР.

Предварително дефинираният проект е насочен към подобряване на способностите за международно полицейско сътрудничество и квалификацията на служители на правоохранителните органи чрез специализирани обучения на служителите за работа със съществуващите информационни системи и бази данни, методи и канали за обмен на информация и международно полицейско сътрудничество.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 12.07. 2019 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e2769ca1-49f9-4efc-97ea-4f470a73d3a9